Registrácia »
Obnovenie hesla »

Najčastejšie otázky

 1. Ako byť súčasťou nášho The NØ Limits Gym teamu?
 2. Ako sa prihlásiť na hodinu?
 3. Je možné prísť na hodinu bez prihlásenia?
 4. Je možné sa na hodinu iba pozrieť?
 5. Ako funguje rezervačný systém v rozvrhu?
 6. Čo si potrebujem so sebou priniesť?
 7. Čo mám mať oblečené?
 8. Je možné sa prihlásiť iba na hodinu Flexi, Hand Stand alebo Open class bez prihlásenia sa na hodinu Pole Dance?
 9. Čo znamenajú jednotlivé úrovne tréningov, tz. levely L1–L4, Mixed…?
 10. Čo znamená hodina s názvom Open class?
 11. Koľko hodín je potrebné odtrénovať v rámci jedného levelu?
 12. Je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa Work Shopov alebo Pole Dance Campu aj bez trénovania v našom štúdiu?
 13. Môžem k Vám prísť na tréning keď som trénerkou v inom Pole Dance štúdiu v Bratislave?

1Ako byť súčasťou nášho The NØ Limits Gym teamu?

Je to tak jednoduché! Pokiaľ chceš byť súčasťou nášho The NØ Limits Gym teamu, stačí sa zaregistrovať na našej webovej stránke nolimitsgym.sk » a môžeš posúvať svoje limity spolu s nami :)

2Ako sa prihlásiť na hodinu?

Po registrácií si stačí nabiť kredit v ľubovoľnej sume, podľa toho na koľko hodín alebo na aký kurz sa chcete prihlásiť. Zakúpenie, resp. nabitie kreditu, funguje cez systém Go PAY— ktorý vám po zvolení platby kartou a zadaní presnej sumy kredit ihneď spáruje. (kedykoľvek počas dňa,sviatku — tento platobný systém funguje naozaj non-stop) :)

(V prípade, že si vyberiete platbu bankovým prevodom, kredit sa spáruje do cca 1–2 dní.)

Pomocou zakúpeného kreditu si následne budete môcť rezervovať svoje miesto na akúkoľvek hodinu/kurz v rozvrhu (podľa Vašej úrovne pokročilosti), a tak budete mať možnosť si vytvárať vlastný harmonogram cvičenia až na 8 týždňov dopredu.

Viac info nájdete v sekcii Rozvrh »

3Je možné prísť na hodinu bez prihlásenia?

Bohužiaľ nie, nie je to možné. Na každú hodiny sa treba vopred prihlásiť vzhľadom na to, že väčšina našich hodín je plne obsadených, bez rezervácie Vám nevieme zaručiť voľné miesto.

4Je možné sa na hodinu iba pozrieť?

Bohužiaľ nie, nie je to možné. Z kapacitných dôvodov, ale aj z etických dôvodov (počas cvičenia chceme zachovať na hodinách diskrétnosť), a preto treba tieto skutočnosti plne rešpektovať.

Jedinou možnosťou ako si prísť pozrieť naše štúdio a vyskúšať všetky jeho možnosti, je náš každoročný Deň otvorených dverí No Limits Pole Dance štúdia, ktorý vždy ohlásime vopred na našej webovej stránke a Facebooku — Pole dance Nina Perackova.

…ale najlepšou cestou je prihlásiť sa na hodinu a začať trénovať spolu s nami :)

5Ako funguje rezervačný systém v rozvrhu?

Príklad: V rozvrhu ukazuje obsadenosť hodiny 1/8, čo to znamená?

— znamená to, že na danú hodinu je prihlásených už 7 ľudí a zostáva už len 1 miesto voľné. Odporúčame si ho veľmi rýchlo rezervovať, aby Vám ho neuchmatol niekto iný :)

Viac info nájdete v sekcii Rozvrh »

6Čo si potrebujem so sebou priniesť?

Na hodinu si prosím prineste v prvom rade dobrú náladu, úsmev a odhodlanie :)

Všetky potrebné cvičebné pomôcky pre daný typ hodiny — uteráčiky na tyč, karimatky, práškové aj tekuté magnézium, voda — sú k dispozícií, zadarmo, pripravené v našom štúdiu pre každého nového člena.

7Čo mám mať oblečené?

Od športového oblečenia na fitness až po klasické tričko/tielko a legíny — nemáme žiadne obmedzenia.

Na hodinu Pole Dance odporúčame — športovú podprsenku/krátke tielko a krátke šortky pre lepší a potrebný kontakt pokožky s tyčou pri jednotlivých cvikoch. Zamedzíte tým kĺzaniu sa a prípadnému pádu z tyče. Trénujeme na boso, avšak na warm up si možete priniesť podkolienky/ponožky. V našom štúdiu máme šatne, kde sa môžete prezliecť.

8Je možné sa prihlásiť iba na hodinu Flexi, Hand Stand alebo Open class bez prihlásenia sa na hodinu Pole Dance?

Áno, je to možné. Sú to samostatné a rozdielne typy hodín. Vzájomná kombinácia týchto hodín je však veľmi vhodná pre trénovanie a hlavne napredovanie Pole Dance športu.

9Čo znamenajú jednotlivé úrovne tréningov, tz. levely L1–L4, Mixed…?

Úrovne, teda naše levely, sú označenia pokročilosti tréningov. Znamenajú jednotlivé úrovne obtiažnosti tréningov a splnenie/absolvovanie nižšieho levelu, ako aj povinných prvkoch v ňom, ktoré sú potrebné pre postúpenie do vyššieho levelu.

V prípade, že ovládate základy, alebo ste pokročilejší a neviete si rady, radi Vám pomôžeme s najvhodnejším výberom hodiny práve pre Vás — stačí nás kontaktovať na Facebook fanpage: Pole dance Nina Perackova alebo na e-mail: info@nolimitsgym.skthenolimitsgym@gmail.com, nolimitspds@gmail.comnina.perackova@gmail.com.

Hodina s názvom Mixed level je pre level 2,3,4. Pre level 1 je vhodná iba hodina level 1 aby sa zabezpečil individuálny prístup a napredovanie.

10Čo znamená hodina s názvom Open class?

Open class je hodina vhodná pre vlastný tréning pre tých, ktorí nemajú doma Pole Dance tyč, ale radi by si dali vlastný tréning. Hodina nie je vedená trénerom. Tréner je však v štúdiu prítomný, ale slúži len ako dozor. Táto hodina stojí 6 €.

11Koľko hodín je potrebné odtrénovať v rámci jedného levelu?

Je to veľmi individuálne. Každý sme iní, niekomu pôjde trénovanie a napredovanie rýchlejšie, inému pomalšie, takže ak trénerka uzná, že ste úspešne absolvovali daný level (povinné prvky), posunie vás do nasledujúceho levelu.

12Je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa Work Shopov alebo Pole Dance Campu aj bez trénovania v našom štúdiu?

Pokiaľ trénujete v inom štúdiu a chcete sa u nás zúčastniť workshopov a campov, samozrejme Vás veľmi radi privítame :)

13Môžem k Vám prísť na tréning keď som trénerkou v inom Pole Dance štúdiu v Bratislave?

Naše štúdio, vzhľadom na zachovanie si svojej jedinečnosti, originality a kvality, neumožňuje navštevovať naše hodiny trénerom z iných Pole Dance štúdií. Pre trénerky ponúkame možnosť zúčastniť sa extra Work Shopov a Campov, ktoré organizujeme, pre ich vlastný rozvoj a potešenie.