Registrácia »
Obnovenie hesla »

Najčastejšie otázky

 1. Ako byť súčasťou nášho The NØ Limits Gym teamu?
 2. Ako sa prihlásiť na hodinu?
 3. Ako si presuniem/nahradím kurzovú hodinu ak nemôžem prísť?
 4. Je možné prísť na hodinu bez prihlásenia?
 5. Je možné sa na hodinu iba pozrieť?
 6. Čo znamená keď v rozvrhu ukazuje 1/8?
 7. Čo si potrebujem so sebou priniesť?
 8. Čo mám mať oblečené?
 9. Je možné sa prihlásiť iba na hodinu Flexi, Hand Stand alebo Open class bez prihlásenia sa na hodinu Pole Dance?
 10. Koľko hodín je potrebné odtrénovať v rámci jedného levelu?
 11. Je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa Work Shopov alebo Pole Dance Campu aj bez trénovania v našom štúdiu?
 12. Môžem k Vám prísť na tréning keď som trénerkou v inom Pole Dance štúdiu v Bratislave?

1Ako byť súčasťou nášho The NØ Limits Gym teamu?

Je to tak jednoduché! Pokiaľ chceš byť súčasťou nášho The NØ Limits Gym teamu, stačí sa zaregistrovať na našom webe » a môžeš posúvať svoje limity spolu s nami :).

2Ako sa prihlásiť na hodinu?

Po registrácií si stačí nabiť kredit v ľubovoľnej sume, podľa toho na koľko hodín alebo na aký kurz sa chcete prihlásiť. Zakúpenie, resp. nabitie kreditu, funguje cez systém GoPay, ktorý Vám po zvolení platby kartou a zadaní presnej sumy kredit ihneď spáruje — kedykoľvek počas dňa, sviatku — tento platobný systém funguje naozaj non-stop :).

(V prípade, že si vyberiete platbu bankovým prevodom, kredit sa spáruje do cca 1–2 dní.)

Pomocou zakúpeného kreditu si následne budete môcť rezervovať svoje miesto na akúkoľvek hodinu/kurz v rozvrhu (podľa Vašej úrovne pokročilosti), a tak budete mať možnosť si vytvárať vlastný harmonogram cvičenia až na 8 týždňov dopredu.

Viac info nájdete v sekcii Rozvrh ».

3Ako si presuniem/nahradím kurzovú hodinu ak nemôžem prísť?

 1. Presunúť kurzovú hodinu je potrebné najneskôr 3 hodiny pred začatím samotnej hodiny. Treba kliknúť na hodinu, ktorú nenavštívim a riadiť sa inštrukciami.
 2. Po potvrdení sa daná hodina zafarbí na žlto a následne je potrebné si zvoliť akúkoľvek inú kurzovú hodinu (z kurzov, ktoré už začali) — kľudne aj v celom rozvrhu bez ohľadu na sálu či disciplínu, stačí sledovať len levelové zaradenie (level mixed je vhodný pre všetkých). Ak kliknete znova na danú hodinu, výber sa zruší.
 3. Pokiaľ máte náročný harmonogram a je pre Vás ťažké si náhradný tréning vybrať ihneď, zakliknite v danom okne možnosť: „Uvoľniť miesto z danej hodiny s možnosťou presunúť neskôr“.
 4. V prípade, že vám váš harmonogram už dovolí si hodinu nahradiť (po vyškrtnutí s možnosťou presunúť neskôr) je potrebné ísť spať na vyškrtnutú hodinu, opäť ju vykliknúť hodina sa zafarbí na žlto a je pripravená na nahradenie.
 5. Po odhlásení z Vašej hodiny vznikne voľné miesto v rozvrhu a tým sa vytvorí kopec miesta pre Vás všetkých, ktorí hľadáte miesto pre nahradenie/presunutie tréningu :), to znamená celkovo viac miesta a aj na tréningoch, ktoré sú vždy beznádejne plné.
 6. Vrátiť miesto späť na pôvodnú hodinu je možné po zrušení tej náhradnej. Následne kliknite na pôvodnú hodinu a zakliknite v danom okne možnosť: „Vrátiť miesto späť na danú hodinu (nepresúvať)“.
 7. Pokiaľ ste si určitú hodinu nestihli presunúť v predstihu, nevadí. V systéme vám zostáva nevyužitá náhradná hodina, ktorú môžete v prípade, že nebudete môcť prísť na hodinu, využiť kedykoľvek do konca kurzu. 
 8. Presunúť/nahradiť hodinu je možné len v rozmedzí, resp. v čase trvania kurzu. Množstvo náhradných hodín vždy určuje daný kurz. Nájdete ich na našej stránke pri každom kurze. Napr. Pole starter možnosť nahradiť si 1 hodinu, Flexi intense možnosť nahradiť si 2 hodiny. Letný režim do 1. septembra zahŕňa plus 1 náhradnú hodinu navyše na každom kurze :).
 9. Čo keď si chcem presunúť úplne prvú hodinu z kurzu? Jasné aj to sa dá :). Stačí len počkať, kým to nebude menej ako 24 hod. pred začatím kurzu, pretože dovtedy bude systém reagovať na kliknutie ako na zrušenie celého kurzu.
 10. Pokiaľ si presuniete po začatí predposlednej hodiny úplne poslednú hodinu z kurzu, náš systém Vám za ňu vráti kredit, ktorý môžete využiť na prihlásenie sa do ďalšieho kurzu, otvorenú hodinu alebo aj produkty na recepcii. Je to z dôvodu nahradzovania tréningov počas trvania kurzu, nie po jeho skončení. Pokiaľ si budete chcieť presunúť poslednú hodinu pred začatím predposlednej hodiny — náš systém Vám automaticky túto možnosť samozrejme ponúkne.

4Je možné prísť na hodinu bez prihlásenia?

Bohužiaľ nie, na každú hodiny sa treba vopred prihlásiť vzhľadom na to, že väčšina našich hodín je plne obsadených, bez rezervácie Vám nevieme zaručiť voľné miesto.

5Je možné sa na hodinu iba pozrieť?

Bohužiaľ to nie je možné z kapacitných dôvodov, ale aj z etických dôvodov (počas cvičenia chceme zachovať na hodinách diskrétnosť), a preto treba tieto skutočnosti plne rešpektovať.

Jedinou možnosťou ako si prísť pozrieť náš gym a vyskúšať všetky jeho možnosti, je prísť si s nami rovno poriadne zamakať :).

6Čo znamená keď v rozvrhu ukazuje 1/8?

Znamená to, že na danú hodinu je prihlásených už 7 ľudí a zostáva už len 1 miesto voľné. Odporúčame si ho veľmi rýchlo rezervovať, aby Vám ho neuchmatol niekto iný.

(Náš systém vždy ukazuje iba voľné hodiny, pokiaľ je hodina plne obsadená rozvrh vám ju zobrazí so slovíčkom „obsadené“.)

Viac info nájdete v sekcii Rozvrh ».

7Čo si potrebujem so sebou priniesť?

Na hodinu si prosím prineste v prvom rade dobrú náladu, úsmev a odhodlanie :). Na hodiny FLEXI su potrebné iba uteráčiky pod seba na karimatku. 

Všetky potrebné cvičebné pomôcky pre daný typ hodiny — uteráčiky na tyč, karimatky, práškové aj tekuté magnézium, voda — sú k dispozícií, zadarmo, pripravené v našom štúdiu pre každého nového člena.

8Čo mám mať oblečené?

Od športového oblečenia na fitness až po klasické tričko/tielko a legíny — nemáme žiadne obmedzenia.

Na hodinu Pole Dance odporúčame — športovú podprsenku/krátke tielko a krátke šortky pre lepší a potrebný kontakt pokožky s tyčou pri jednotlivých cvikoch. Zamedzíte tým kĺzaniu sa a prípadnému pádu z tyče. Trénujeme na boso, avšak na warm up si možete priniesť podkolienky/ponožky. V našom štúdiu máme šatne, kde sa môžete prezliecť.

9Je možné sa prihlásiť iba na hodinu Flexi, Hand Stand alebo Open class bez prihlásenia sa na hodinu Pole Dance?

Áno, je to možné. Sú to samostatné a rozdielne typy hodín. Vzájomná kombinácia týchto hodín je však veľmi vhodná pre trénovanie a hlavne napredovanie Pole Dance športu.

10Koľko hodín je potrebné odtrénovať v rámci jedného levelu?

Je to veľmi individuálne. Každý sme iní, niekomu pôjde trénovanie a napredovanie rýchlejšie, inému pomalšie, takže ak trénerka uzná, že ste úspešne absolvovali daný level (povinné prvky), posunie vás do nasledujúceho levelu.

11Je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa Work Shopov alebo Pole Dance Campu aj bez trénovania v našom štúdiu?

Pokiaľ trénujete v inom štúdiu a chcete sa u nás zúčastniť workshopov a campov, samozrejme Vás veľmi radi privítame :).

12Môžem k Vám prísť na tréning keď som trénerkou v inom Pole Dance štúdiu v Bratislave?

Naše štúdio, vzhľadom na zachovanie si svojej jedinečnosti, originality a kvality, neumožňuje navštevovať naše hodiny trénerom z iných Pole Dance štúdií. Pre trénerky ponúkame možnosť zúčastniť sa extra Work Shopov a Campov, ktoré organizujeme, pre ich vlastný rozvoj a potešenie.